CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ HÀ NỘI

HANOI GEODETIC MAPPING JOINT STOCK COMPANY

Lạng Sơn

PHẦN MỀM IN GIẤY CHỨNG NHẬN - LẠNG SƠN


HAMAP File lấy thông tin đăng ký 

HAMAP File cài đặt chương trình  Update lần cuối ngày 29/10/2020

 

THÔNG TIN PHIÊN BẢN

Đối tượng cập nhật Ngày cập nhật
File Excel So_TheoDoi_HSDK_BienDong.xls 24/02/2020
File Excel FileNhapLieu.xls 29/10/2020
File cài đặt chương trình HAMAP - GCN 29/10/2020

VIDEO HƯỚNG DẪN

 Tạo mới thư mục in GCN cấp Huyện (thực hiện ở HAMAP - Bang Dieu Khien.exe)
 Cập nhật lại FileNhapLieu.xls theo chương trình mới (thực hiện ở HAMAP - Bang Dieu Khien.exe)
 
 

TÍNH NĂNG MỚI

Ngày cập nhật Nội dung cập nhật
20/01/2020

► Cập nhật File Excel FileNhapLieu.xls, So_TheoDoi_HSDK_BienDong.xls

    - Cập nhật lại đơn vị hành chính huyện Hữu Lũng: Đô Lương gộp vào Vân Nham, Tân Lập + Thiện Kỵ = Thiện Tân

18/02/2020

► Cập nhật File Excel FileNhapLieu.xls

    - Cập nhật chức năng nhập Nguồn gốc sử dụng đất cho đất PNN (hoặc đất NNP chỉ có 1 thửa đất và có in hình thửa) mà 1 loại đất có nhiều nguồn gốc khác nhau và có diện tích kèm theo.

► Cập nhật file Setup chương trình

    - Cập nhật lại chức năng Biên tập GCN trong MicroStation: Cập nhật lại phần Nguồn gốc sử dụng đất.

24/02/2020

► Cập nhật file Setup chương trình, file Excel FileNhapLieu.xlsSo_TheoDoi_HSDK_BienDong.xls

    - Cập nhật lại đơn vị hành chính toàn tỉnh.

06/05/2020

► Cập nhật File Excel FileNhapLieu.xls

    - Cập nhật lại công cụ Xuất Dữ Liệu in GCN

02/07/2020

► Cập nhật File Excel FileNhapLieu.xls

    - Thêm công cụ Nhập giống Hồ sơ phía trên.
Ví dụ: bấm vào ô D14 (Hồ sơ 2), chọn Nhập giống HS trên, sẽ copy các thông tin của hàng 12, 13 (Hồ sơ 1) xuống, bao gồm: Địa chỉ thửa đất, một số thông tin về GCN (năm thực hiện, cấp quản lý, người ký, cơ quan cấp,..v.v.. )

    - Thêm công cụ Xuất Dữ Liệu in GCN cho 1 thửa (tại vị dòng đang chọn).
Ví dụ: Tại vị trí hàng (hồ sơ) đang chọn, như trong ảnh là DF14 (Hồ sơ 2), bấm Xuất dữ liệu 01 thửa hiện tại, chương trình sẽ chỉ xuất dữ liệu của Hồ sơ 2 (thửa TP_TT_10_123). Giúp tăng tốc độ xuất dữ liệu rất nhiều lần (đối với File quá nặng).


Đối với các cập nhật tính năng trên file Excel FileNhapLieu.xls hoặc So_TheoDoi_HSDK_BienDong.xls, bắt buộc người sử dụng phải copy 2 file Excel này trong thư mục C:\Program Files\HAMAP\ thay thế cho 2 file Excel trong thư mục Huyện/đang thực hiện. Lưu ý: Cần Copy/Paste dữ liệu các hàng trong 2 file Excel cũ trong thư mục đang thực hiện sang 2 file Excel mới để tránh mất dữ liệu.

 


 

LƯU Ý:

► Trong trường hợp khi tải xuống xuất hiện thông báo như trong hình, vui lòng bấm vào mũi tên (1) sau đó bấm vào Keep (2). Có thể tắt tạm thời chương trình diệt virus đi khi không mở được file đã tải về.

 

► Trong trường hợp Lấy thông tin đăng ký nhưng không tạo ra file C:\ThongTin, bạn cần thực hiện các thao tác sau:
- Truy cập đến thư mục C:\Program Files\HAMAP\
- Bấm chuột phải vào file LayThongTinDangKy.exe, chọn  Run as administrator
- Nhập các thông tin và bấm nút Lấy thông tin đăng ký, lúc này sẽ tạo ra file C:\ThongTin

 

► Đối với các máy có hệ điều hành từ Win 7 trở lên, cần thiết phải chạy MicroStation với quyền Admin. Thực hiện như sau:
- Bấm chuột phải vào biểu tượng MicroStation SE, chọn Properties
- Chọn thẻ Compatibility
- Tích vào ô Run this program as an administrator
- Bấm OK là xong!

 


 

PHẦN MỀM KHÁC


HAMAP Team Viewer   dùng để điều khiển máy khác qua Internet

HAMAP UltraViewer     dùng để điều khiển máy khác qua Internet

HAMAP MicroStation SE   

HAMAP MicroStation v8.0   

HAMAP Microsoft Office 2010 - 32 bit   

HAMAP Total Commander 9.0   

HAMAP Active Win 10 + Microsoft Office