CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ HÀ NỘI

HANOI GEODETIC MAPPING JOINT STOCK COMPANY

Khát vọng & tầm nhìn

 

HAMAP   Xây dựng Công ty cổ phần Trắc địa Bản đồ Hà Nội thành Công ty có văn hóa và cá tính độc đáo, có môi trường làm việc khoa học thân thiện, chân thành, đề cao đạo đức sống và đạo đức nghề nghiệp. Biến công ty thành một nơi xứng đáng để làm việc. Lấy nhân viên công ty làm trung tâm của mọi hoạt động, các nhân viên được quan tâm đến mọi mặt đời sống, được đối xử công bằng và hào hiệp.

 

 

HAMAP   Lãnh đạo và nhân viên công ty không ngừng nghiên cứu, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường mở rộng với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bản đồ để học tập, trao đổi, cập nhật những công nghệ mới nhất. Công ty được trang bị hệ thống trang thiết bị và công nghệ hiện đại để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đo đạc bản đồ hoàn hảo. Thương hiệu của công ty phải được biết đến như một biểu tượng về độ tin cậy và mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn về mặt dịch vụ.

 

 

HAMAP   Từng bước xây dựng công ty thành Nhà thầu chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức và tiên tiến về công nghệ sản xuất. Xây dựng đo đạc bản đồ thành một lĩnh vực mũi nhọn, tạo tiền đề để công ty phát triển những lĩnh vực  tiềm năng khác khi thời cơ đến.

 

 
 

HAMAP   Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu và đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ sản xuất.

 

 
 

HAMAP   Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở hữu, Người lao động, Đối tác và cộng đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.

 

 
 

HAMAP   Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt; giỏi chuyên môn; tác phong làm việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 

 


 

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

_______________________________

 

HAMAP Khẳng định đẳng cấp và giá cả cạnh tranh;

HAMAP Trở thành một Công ty hàng đầu về Trắc địa bản đồ;

HAMAP Phát triển bền vững và tạo một vị thế vững chắc trong thị trường trong nước;

HAMAP Tập trung phát triển nguồn nhân lực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu;

HAMAP Hợp tác lâu dài về các công trình đo đạc bản đồ;

HAMAP Tập trung phát triển các sản phẩm đo đạc bản đồ thực hiện đảm bảo đúng quy định,

      quy phạm chuyên môn đo đạc bản đồ.

 


 

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

_______________________________

 

  Xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn của Công ty;

  Xây dựng, quy hoạch nguồn nhân lực có trình độ cao;

  Xây dựng quy trình nghiệp vụ phù hợp, thực hiện nghiêm quy trình thống nhất toàn Công ty;

  Lựa chọn phạm vi kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh phù hợp;

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm theo tăng trưởng nhanh cả về cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và thị phần;

  Xây dựng cơ chế hoạt động năng động, chuyên nghiệp, thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ.